Zwitterion – ion dvojček

Zwitterion – ion dvojček. Tak ion ima eno pozitivno nabito in eno negativno nabito skupino (NH3+ in COO-). Lahko je torej proton akceptor ali proton donor. V fiziološkem pH prevladuje ion dvojček, navzoči pa so tudi sledovi drugih dveh oblik (NH2 in COO- ali NH3+ in COOH).

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top