Zdravila

Zdravila so pripravki (učinkovine), ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni. Poznamo jih več vrst:
– MAGISTRALNA zdravila so zdravila, katerih sestavo napiše zdravnik, farmacevt jih pa izdela in izda.
– GALENSKA zdravila so zdravila, ki jih izdelujejo farmecevti sami po svojih receptih ali farmakopeji. Izdelujejo jih v lekarnah oziroma galenskih laboratorijih.
– GOTOVA zdravila (specialitete) so zdravila, ki se izdelujejo v tovarnah.

Scroll to Top