Virusi hepatitisa

Virusi hepatitisa povzročajo sistemske bolezni, ki vedno vključujejo jetra. Poznamo 5 patognih tipov hepatitis virusov:

  • hepatitis A virus (HAV)
  • hepatitis B virus (HBV)
  • hepatitis C virus (HCV)
  • hepatitis D virus (HCD)
  • hepatitis E virus (HEV)

Sodijo v različne družine virusov in so med seboj dokaj različni. Vsi pa povzročajo okužbo jeter, ki se kaže z vročino, zlatenico, slabostjo. HAV in HEV se prenašata po fekalno – oralni poti, medtem ko pa se ostali trije prenašaja s krvjo.

Posamezni hepatitis virusi so opisani v drugih člankih na portalu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top