Reaktivne kisikove spojine

Reaktivne kisikove spojine ali reaktivne kisikove zvrsti so visoko reaktivni prosti radikali, ki vsebujejo kisikove ione ali perokside. Nastanejo kot stranski produkt normalne presnove (metabolizma) kisika in imajo pomembno vlogo pri celičnem signaliziranju, poleg tega pa jih levkociti izrabljajo kot obrambni mehanizem proti različnim mikrobom (npr. proti bakterijam), tj. imajo citotoksično delovanje.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top