Ravnotežje

RAVNOTEŽJE je sposobnost vzdrževanja stabilne drže sede, stoje in med gibanjem. Ločimo statično, pri katerem podporna ploskev miruje, težišče telesa pa se premika, in dinamično ravnotežje, kjer se premikata podporna plošča in težišče. Podporna površina zajema stopala in površino med njima. Širše stojimo, bolj smo stabilni, ker je podporna površina večja. Težišče telesa mora pasti .

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top