Mikroorganizmi

Mikrobiologija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem mikroorganizmov. V tej kategoriji opisujemo vse patoge mikroorganizme – patogene bakterije, virusi, praživali, glive.

Scroll to Top