Mikobakterije

Mikobakterije so grampozitivne paličaste bakterije iz rodu Mycobacterium. So negibljive in aerobne bakterije. Patogenih za človeka je le nekaj vrst. Najpomembnejši sta: Mycobacterium leprae in bacili tuberkuloze.

  • Mycobacterium leprae povzroča bolezen gobavost ali lepro. Z njo se okužimo pri dolgoletnem stiku z bolnikom. Pri okužbi z lepro nastajajo v tkivu posebne tvorbe – granulomi. Gobavost zdravimo z zdravilom dapson.
  • Mycobacterium tuberculosis povzroča bolezen tuberkulozo ali jetiko. Prenos je kapljičen preko bolnika na zdravo osebo. Tuberkulozo zdravimo z antituberkulotiki.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top