Histeroskopija

Histeroskopija je endoskopski pregled maternične votline in jo uvrščamo med najmlajše endoskopske preiskave. Histeroskopijo lahko razdelimo na ambulantno ter operativno histeroskopijo.

Operativna histeroskopija

Razmah beležimo od leta 1978, ko je Neuwirth uvedel elektrokirurški inštrument – resektoskop s pretočnim sistemom. Z resektoskopom lahko brez laparotomije odstranimo miome, zarastline, maternične pregrade ter celotno maternično sluznico.  Indikacije za operativno histeroskopijo:

 • resekcija septuma
 • odstranitev submukoznih miomov
 • odstranitev večjih polipov
 • prerez zaraslin
 • ablacija endometrija

Kirurški zapleti pri operativni histeroskopiji so redki. Ločimo medoperativne ter postopereativne zaplete. Med medoperativne zaplete uvrščamo perforacijo maternice in krvavitev. Med postoperativne zaplete uvrščamo infekcije, adhezije ter neuspešne operacije. Zapleti lahko nastanejo tudi pri uporabi elektrokirurških inštrumentov. Ti morajo biti dobro izolirani, generatorji toka ustrezno umerjeni in opremljeni z nadzorno ploščo ter s podatki o vrsti in jakosti toka. Vnetni zapleti so redki, vendar bolnice vseeno preventivno zaščitimo z antibiotiki pred operacijo.

Vaginalna ultrazvočna preiskava je zelo pomembna za natančno predoperativno diagnostiko ter za varno in učinkovito histeroskopsko operiranje.Kontraindikacije za operativno histeroskopijo so maloštevilne. Mednje uvrščamo:

 • infekcije
 • nosečnost
 • perforacija maternice

Ambulantna histeroskopija

Ambulantna histeroskopija je postala v današnjem času zelo pomembna, saj lahko z njo odkrijemo in zdravimo številne nepravilnosti maternične votline in cervikalnega kanala. Zaradi vse tanjših resektoskopov se je večina histeroskopske operative premestilo iz operacijskih dvoran v ginekološke histeroskopske ambulante. Omogoča nam dober pregled nad strukturami ter omogoča biopsijo ali odstranitev žariščnih sprememb s škarjicami in prijemalkami (polipi, začetni karcinom endometrija, fokalna hiperplazija endometrija).

Pristop pri ambulantni histeroskopiji je vaginoskopski in ima številne prednosti: ni dilatacije cervikalnega kanala, ni slepega uvajanja inštrumentov v maternično votlino, atravmatsko uvajanje histeroskopa pod nadzorom očesa, distenzijski medij je fiziološka raztopina, analgezija ter anastezija nista potrebni, bolnice gredo po posegu domov, bolniški stalež pogosto ni potreben. Redkejši pristop je v lokalni anasteziji ob dilataciji cervikalnega kanala, vendar so ženske pri tej metodi tožile o višji stopnji bolečine.

Histeroskopija – video

Indikacije za ambulantno histeroskopijo:

 • nenormalna krvavitev iz maternice
 • nenormalne ali nejasen izvid ginekološkega ultrazvoka
 • neplodnost ponavljajoči se spontani splavi
 • ocenitev velikosti in lege miomov ter njihova odstranitev (tip 0 in I; do velikosti 1,5 cm)
 • zaostali maternični vložek
 • spremljanje hormonske terapije (tamoksifen)
 • zaostalo trofoblastno tkivo
 • posegi (biopsija, ablacija polipa, resekcija septuma, sinhizioliza, sterilizacija Essure)

Kontraindikacije so:

 • aktivna infekcija rodil
 • nosečnost
 • rak materničnega vratu
 • menstruacija

Uporabljena literatura:

 • Martina Ribič-Pucelj. Endoskopske operacije v ginekologiji. Ljubljana: Didacta; 2007; pp. 319-321, 337-342, 361- 377.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top