Elektroencefalografija

Elektroencefalografija ali EEG je metoda pri kateri merimo električno aktivnost možganov. Elektroencefalografijo se s starostjo spreminja (odvisno od razvitosti, dozorevanja možganov). Na glavo pričvrstimo približno 40 elektrod, ki merijo električne potenciale možganov. Z elektroencefalografijo lahko merimo le aktivnosti zunanjih predelov možganov. Patološke spremembe v globljih predelih možganov (npr. talamus) pa EEG ne zazna. EEG najpogosteje uporabljamo pri pacientih z epilepsijo in je tudi rutinska preiskava pri otrocih s sumom na epilepsijo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top