Bris materničnega vratu

Bris materničnega vratu (BMV) ali test PAP, je osnovna preiskava za uspešno odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu in raka materničnega vratu, saj se sicer prvi simptomi in znaki RMV pojavijo večinoma šele takrat, ko so celice na materničnem vratu že rakave in rak razširjen. BMV je t.i. presejalni test, s katerim pregledujemo zdrave ženske. Bris materničnega vratu je sestavni del preventivnega ginekološkega pregleda za preprečevanja raka materničnega vratu in spada med najdlje uveljavljene javnozdravstvene ukrepe v sekundarni preventivi raka.

Rak materničnega vratu (RMV) je posledica okužbe s humanim papiloma virusom (HPV), ki lahko pri majhnem deležu okuženih žensk, ki imajo hkrati še druge, ne povsem znane dejavnike tveganja, povzroči spremembo zdravih celic v rakave. Te celične spremembe potekajo počasi in postopno več let.

Bris materničnega vratu A, B in C

Ločimo bris materničnega vratu A, bris materničnega vratu B in bris materničnega vratu C. Izvid je odvisen od tega ali so celice materničnega vratu:

  • normalne (negativen bris A – normalen izvid)
  • spremenjene zaradi vnetja ali drugih, manj pomembnih sprememb (negativen bris B – reaktivne spremembe)
  • spremenjene v razne stopnje predrakavih sprememb (patološki bris C);  blage spremembe ploščatih ali žleznih celic; zmerne spremembe ploščatih celic; hujše spremembe ploščatih ali žleznih celic; rakave spremembe ploščatih ali žleznih celic
  • redko so prisotne tudi druge vrste spremenjenih  celic

Če so celice spremenjene, je izvid označen kot patološki. V to skupino sodijo vsi brisi, pri katerih ugotovijo blage celične spremembe (do nedavnega ocenjeni kot PAP II) ali zmerne oziroma hujše celične spremembe (do nedavnega ocenjeni kot PAP III, PAP IV ali V). Najmanj so spremenjene celice v okrog 4 % brisov, blage spremembe najdejo pri okrog 2 % vseh brisov, hujše pa pri manj kot 1 %. Patološki izvid ne pomeni, da ima ženska raka, vendar pa je potrebno te napotiti na ponovni odvzem brisa čez nekaj mesecev, na druge preiskave ali na zdravljenje, če je to potrebno.  

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top