Borelija

Borelija je po Gramu negativna bakterija, ki sodi v rod Borrelia in družino Spirochaetaceae. So zoonozne bakterije (izjema je le Borellia recurrentis) in jih poznamo več vrst. Najpogostejši gostitelji borelij so divje in domače živali. Na človeka jih najpogosteje prenese ščitasti klop Ixodes in usnjati klop. Pri človeku povzročajo dve bolezni: lymsko boreliozo in povratno mrzlico.

  • Borelije lajmske borelioze: Borelije lajmske borelioze so anaerobne bakterije, ki povzročajo bolezen lajmsko boreliozo. Vir bakterij so najpogosteje mali glodalci. Na človeka jih prenese trdi / ščitasti klopIxodes. Za bolezen so značilne rdeče spremembe na koži – erythema migrans. Bolezen zdravimo z antibiotiki: doksiciklin, azitromicin.
  • Borelije povratne mrzlice: Borelije povratne mrzlice so gibljive, spiralne bakterije, ki povzročajo bolezen povratno mrzlico za katero je značilna ponavljajoča se vročina. Vir bakterije so divje in domače živali. Edina izjema je Borelija recurrentis, kjer je vir človek. Prenašajo jih uši (Pediculus humanus) in usnjati / mehki klopi. Bolezen zdravimo z antibiotiki: tetraciklini, eritromicin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top