Bordetele

Bordetele so bakterije iz rodu Bordetella. Medicinsko je najpomembnejša Bordetella pertussis, ki je po Gramu negativna bakterija. Edini gostitelj bordetele pertuzis je človek. Okužimo se kapljično preko bolnikov. Bolezen ki jo povzroča je oslovski kašelj. Izloča številne toksine. Pomembnejša sta dva – hemolizin in toksin oslovskega kašlja. Hemolizin poškodujejo epitelne celice dihal. Toksin oslovskega kašlja pa zavira delovanje nevtrofilcev.

Zdravljenje okužb z Bordetelo

Okužbe zdravimo z antibiotiki – makrolidi. Obstaja tudi cepivo proti oslovskemu kašlju.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top