Antibiogram

Antibiogram je test občutljivosti določenega mikroorganizma za antibiotike. Poznamo difuzijski in dilucijski antibiogram:

  • Dilucijski antibiogram je KVANTITATIVNA metoda določanja občutljivosti. Pri njej določamo najmanjšo količino antibiotika, ki je potrebna za zaustavitev razmnoževanja mikroba (t.i. minimalna inhibitorna koncentracija).
  • Difuzijski antibiogram pa je KVALITATIVNA metoda določanja občutljivosti. Z njo določama na katere antibiotike in kako močno je mikrob občutljiv.

Difuzijski antibiogram

V spodnjem videu si lahko ogledate kako se izvede difuzijski antibiogram (kratek opis: v petrijevko nanesemo čisto kulturo, nato dodamo diske z antibiotiki in čez nekaj časa odčitamo t.i. inhibicijske cone*):

* področja v petrijevki, kjer je antibiotik preprečil rast mikroorganizma (izraženo v milimetrih)

Razlaga antibiograma v angleščini

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top